alexander serres epanek

Hotel Serres

5th km Serres - Thessaloniki

Serres Greece

Tel: 0030 23210 - 78777

fax: 0030 23210 - 78355

info@alexander-hotel.gr

www.alexander-hotel.gr

Announcements
 

Πρόσκληση σε ετήσια Γενική Συνέλευση 2015

                           ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

Των μέτοχων της εδρεύουσας στο Λευκώνα Σερρών Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ‘ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ Α.Ε - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΏΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ’’ σε ετήσια Γενική Συνέλευση.

 

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας και ύστερα από απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου , καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της εταιρείας σε ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση , την εικοστή τετάρτη ( 24 ) Αυγούστου 2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα 6 μ.μ στα γραφεία της εταιρείας στο Λευκώνα Σερρών , για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα εξής θέματα της ημερήσιας διατάξεως

 

1.Υποβολή προς έγκριση του Ισολογισμού της  31.12.2014 , του λογαριασμού ‘’ αποτελέσματα χρήσης ‘’ , του Πίνακα Διαθέσεως Αποτελεσμάτων , της Εκθέσεως Πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου , του Προσαρτήματος του Ισολογισμού της 31.12.2014.

2.Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της εταιρείας , από κάθε ευθύνη αποζημιώσεώς της για τη χρήση 01.01.2014 - 31.12.2014.

3.Εκλογή δύο τακτικών και ισάριθμων αναπληρωματικών ελεγκτών για τον έλεγχο της χρήσεως 01.01 ως 31.12.2015 και καθορισμός της αμοιβής των.

4.Έγκριση καταβολής ή μη μισθού στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

5.Έγκριση καταβολής ή μη μερίσματος στους μετόχους της εταιρείας.

6.Εκλογή μελών Διοικητικού Συμβουλίου.

7.Έγκριση παράτασης θητείας προηγούμενου Δοικητικού Συμβουλίου.

 

Οι κ.κ. μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση , πρέπει να καταθέσουν τις μετοχές ή τους προσωρινούς τίτλους στο Ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα και την απόδειξη της καταθέσεως αυτής και τα τυχόν πληρεξούσια των να τα καταθέσουν στην εταιρία , πέντε μέρες πριν την ορισθείσα για την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

                                                                                           Λευκώνας   03.08.2015

 

Ο πρόεδρος του Δ.Σ

 

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ

                                                                  

 
 

Γενική Συνέλευση 6-6-2014

                           ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

Των μέτοχων της εδρεύουσας στο Λευκώνα Σερρών Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ?ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ Α.Ε - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΏΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ?? σε ετήσια Γενική Συνέλευση.

 

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας και ύστερα από απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου , καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της εταιρείας σε ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση , την τριακοστή ( 30 ) Ιουνίου 2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα 6 μ.μ στα γραφεία της εταιρείας στο Λευκώνα Σερρών , για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα εξής θέματα της ημερήσιας διατάξεως

 

Read more...

 
 

Ισολογισμός 2013

Ο ισολογισμός της εταιρείας για το 2013

 

 
 

Notice of the Ordinary General Meeting of Shareholders

Notice of the Ordinary General Meeting of Shareholders 30-6-2012

Download the file in pdf format and greek language

 
 

More Articles...

Page 1 of 2

AddThis Social Bookmark Button

See Also

If your requirements are greater then visit our luxurious Hotel Acropol